Guide til tilmeldning som opstalder: Klik her.

 

Betingelser

Udlejer:
VRIK - Vorbasse rideklub, Skjoldbjergvej 10 6623 Vorbasse.
Betaling er månedsvis og betales forud – Ridehuskort er inkluderet i prisen.
Kontonummer 6233-0750010849

Rabat gives ved hest nr. 2 (200kr)


Eget foder, står ejer selv for. (Både indkøb, og fodring)(Dog kan der aftales nærmere i forhold til fodring)
Boksen skal man selv muge ud og holde ved lige. Strøelse kan selv medbringes, og kan opbevares udendørs på anviste områder og PÅ EGET ANSVAR. Dog kan både Hø/Wrap og Halm købes igennem Klubben.
Juli og August måned går hestene på døgnfold, ønskes boks denne måned er det 100% selvpas og normalpris, der tilbydes i den periode ikke ind og udlukning.
Hestene trækkes til stalddøren og lukkes derefter løse ud via løbegang.
Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med minimum 1 Måneds varsel.

 

Depositum:
Depositum er en måneds boksleje. Dette betales ved indflytning og ved overførsel til kontonummer: 6233-0750010849
Depositum tilbagebetales ved fraflytning, såfremt boksen afleveres tom og rengjort.

 

Hestepas:
Hestepasset kan opbevares på klubbens aflåste kontor, adgang til denne kun i det omfang der er et bestyrelsesmedlem tilstede, eller en af bestyrelsen udpeget person, med adgang til kontor samt pengeskab.
Det kan også opbevaret på eget ansvar, på anvist sted i sadelrum. Er passet ikke tilgængelig ved kontrol, er klubben uden ansvar.
Eller hestepasset opbevares af ejer/opstalder selv. Ved kontrol, er det ejers ansvar at komme med passet indenfor: Af kontrollerende myndigheders fastsættelse af ”rimelig tid” et evt. bødetillæg i forbindelse med at passet ikke kan fremvises til kontrollerende myndighed, tilfalder dette udelukkende ejer/opstalder. Klubben er uden ansvar.

 

Folde/foldplaner:
VRIK tilbyder IKKE enefold. Men kan dog aftales i korte perioder ved særlige tilfælde som skade eller sygdom, og efter yderligere aftale. Det er bestyrelsen der beslutter hvilke folde hestene går på, og bestyrelsen der står for rokering af heste på foldene.
I vinter perioden lukkes hestene ud mellem kl 08.00 og 09.00 og lukkes ind igen mellem. kl. 15.00 og 16.00.
I sommer perioden lukkes hesten også ud mellem 08.00-09.00, og ind igen imellem 15.00 og 16.00.
I perioden Juli – August går hestene ude på døgnfold. Ved interesse kan turnusordning laves mellem opstaldere så hestene kan gå længere ude.
Hele året kan VRIK med kort varsel ændre foldordning/foldplan. Ved f.eks. kraftig frost eller høje temperaturer kan det besluttes at hestene bliver inde, og at ejer i dette tilfælde kan tilbydes en anden mulighed, eller selv stå for luftning på pågældende dage.

 

Udlejer er forpligtet til at:
- Stille boks til rådighed.
- Sikre at hesten bliver passet og plejet korrekt af ejer.
- Sikre at hesten fodres faglig korrekt.
- Ved sygdom forbeholder VRIK sig ret til på ejers regning, at tilkalde dyrlæge, hvis ejer ikke er at træffe, og det vurderes at dyrlæge er påkrævet.
- Bestræbe sig på at anskaffe wrap/hø og strøelse.

 

Udlejer er IKKE forpligtet til at:
- Påtage sig ansvaret for hestens evt. sygdom eller liv og førlighed. Herunder skrammer, som hesten pådrager sig under opstaldningen.
- Afholde udgifter vedr. hesten (smed/dyrlæge osv.)
- Tegne forsikring der dækker hest samt udstyr.

 

Ejer er forpligtet til at:
- Have hesten ansvarsforsikret.
- Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivning har for skade, som hesten måtte forvolde.
- Holde hesten fagligt korrekt beskåret.
- Hesten er regelmæssigt vaccineret.
- Betale/samt behandle hesten hvis nødvendigt, ved de 2x årlige gødningsprøver og ormekure.
- Holde boksen ren og pæn.

 

Såfremt ovenstående ikke overholdes, forbeholder VRIK sig ret til at muge boksen i bund, og opkrævning på 500 kr. sendes til ejer.
- Opbevare hestepas tilgængeligt.
- Aktivt vil bidrage i hverdagen så VRIK fungerer og fremstår ren og ryddelig.
- Tage max. 3 weekendvagter pr. år (vejledning følger).
- Være medlem af VRIK

 

Opsigelse:
Aftalen kan opsiges af begge parter, med en måneds varsel, til den 1. samt den 15. i hver måned.
Aftalen kan opsiges såfremt hesten viser sig at være væver/krybbebider eller udviser andre væsentlige adfærdsvanskeligheder.
Opsigelsen skal ske skriftligt til den opstalderansvarlige.
Boksen fraflyttes rengjort, hvis dette ikke tilfældet, rengøres den af VRIK og man bliver derved opkrævet 500 kr. hvilket fratrækkes depositummet.

Opsigelsen af kontrakt kan opsiges af begge parter, hvis der forkommer uoverensstemmelser eller kommunikations vanskligheder, som er til skade for en af parterne i kontrakten. 

 

I øvrigt:
Hestens Velfærd er vigtig, hvorfor god horsemanship er påkrævet, overdreven brug af hjælpemidler og uhensigtsmæssig behandling af hesten kan medføre bortvisning.

 

Misligholdelse:
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, og mod klubbens regler og vedtægter, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.
Hvis hesteejer misligholder forpligtelser efter denne aftale, er VRIK dog berettiget til for ejers regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.

 

Hvem er Vorbasse Rideklub?
Vorbasse Rideklub er udelukkende drevet af frivillige kræfter.
Derfor er vi afhængige af vores opstaldere, elever og forældre for at klubben kan fungere og den daglige drift kan opretholdes. Uden de frivillige -  ingen rideklub.
Vi er desværre udfordrede ind i mellem.
Nogle ting bliver ordnet med det samme og andre må vente. Det er ikke fordi vi ikke vil, men vores ønsker og ambitioner hænger ikke altid sammen med den tid vi har som frivillige.
Ting som vi ønsker os koster penge og tid, og derfor er vi nødt til at prioritere, og kan desværre ikke altid tage beslutninger som alle er tilfredse med. 

Alle vores frivillige løber stærkt for at opretholde VORES VRIK... De varetager blandt andet:
- Daglig drift – oprydning – køre halm frem – tilse/passe klubheste mm.
- Banepasning inde og ude.
- Aftenfodring i hverdage.
- Weekender og helligdage.
- Vedligehold ude og inde.

Alt dette er arbejde der ligger på frivillige hænder.
Vi ønsker derfor altid en ekstra hjælpende hånd velkommen.

 

Arbejdsdage og Vorbasse Marked
Vi kunne godt ønske at vores opstaldere/frivillige kunne deltage i minimum 2 hele arbejdsdage pr. kalenderår. 1 dag for første halve år og 1 dag for andet halve år og med minimum 1 voksen over 18 år.
Derudover er vi meget afhængige af jeres hjælp til Vorbasse Marked, som hvert år falder i uge 29. Vorbasse Marked er VRIKs primære eksistensgrundlag, og derfor har vi brug for mange frivillige kræfter dér.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen I Vorbasse Rideklub.