Generelle Regler
De generelle regler gælder ligesom klubbens vedtægter for alle medlemmer. Reglerne kan løbende ændres og tilpasses af bestyrelsen.
- Der skal altid rides med ridehjelm
- Al færdsel på klubbens arealer, både til fods og til hest, er på eget ansvar og egen forsikring.
- Personer under 16 år skal altid bære hjelm, når de omgås heste
- Ryttere skal bære sikkerhedsvest, når de springer.
- Ryttere, der bruger klubbens område og faciliteter, skal være medlem og indløse facilitetskort.
- Udefrakommende heste/ponyer skal være vaccineret.
- Skader på folde, hegn, materialer, bygninger osv. skal straks meddeles til formanden, så disse kan udbedres.
- Rygning er ikke tilladt nær stalden. Benyt askespandene og udvis ansvarlighed i forhold til brandfare.
- Løb og larm er ikke tilladt på rideskolens arealer.
- Alle skal være med til at holde ro og orden på rideskolens arealer og i bygningerne.
- Alle skal omgås ponyer/heste og hinanden med fornuft og respekt.
- Alle skal bidrage til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben.
- Hvis regler eller vedtægter ikke overholdes, kan bestyrelsen indkalde et medlem til et møde, før medlemskab kan fortsætte
- Fastgør dig ALDRIG til ponyen/hesten ved f.eks. at binde træktov rundt om hånden eller livet.
- Ethvert medlem har pligt til at holde sig orienteret omkring regler, priser, retningslinjer m.m.
- Informationer kan ses på vores Facebookgruppe, på tavlen i rytterstuen, i stalden samt på hjemmesiden: vorbasse-rideklub.dk
- Tyveri er strafbart og meldes til politiet. Tyveri fører til direkte bortvisning.
- Hunde skal føres i kort kontrollabel snor og efterladenskaber skal samles op.

Etiske regler
Da VRIK er medlem af DRF skal vi som rideklub overholde de etiske regler, der er sat op i DRF omkring hestehold. De for lyder således:

Etiske retningslinjer (rideforbund.dk)