Bestyrelsesmøde 18.01.2023

Tilstede: Formand: Stephanie, Næstformand: Sten, Kasser: Merle, Sekretær: Susanne Menig medlem: Maria, Anniqa Skrevet af: Susanne

 

Punkt 1 . Godkendelse og underskrift af seneste referat.

Alle har godkendt og underskrevet.

 

Punkt 2 . Nyt i bestyrelsen?

- Kamera skilt er forsvundet og mangler i stalden

– Susanne laver nyt skilt og sætter det op.

 

Punkt 3 . Kontrakt med Hans Jørgen/El måler?

- Kontrakten er skrevet, så den mangler at Hans Jørgen skriver under.

- Ikke lige foreløbig, så el måler og afregning forsætter uændret.

 

Punkt 4 . Generalforsamling/ Hvem fortsætter i bestyrelsen?

- Onsdag den 22-2-2023 kl. 19.00

- Hvem fortsætter:

- Stephanie fortsætter ikke

- Maria fortsætter

- Merle fortsætter

- Sten fortsætter ikke

- Anniqa fortsætter ikke

- Susanne fortsætter

 

Punkt 5 . Nye heste (hvordan går det med dem)?

- Insektmasker (Stephanie køber til alle heste) – SPONSER

- Merle kontakter massør til Snowie (Merle for tilbud)

- Rigtig fint med de nye, kræver arbejde og tålmodighed, men ungerne er glade for dem.

 

Punkt 6 . Årshjul

- Laves om efter ny bestyrelse

 

Punkt 7 . Arbejdsdag

- Venter til ny bestyrelse

 

Punkt 8 . Sadelmager 25/1-23 / Ny vægt?

- Maria og Merle (Måske Susanne)

- Sten og Merler køber ny vægt

 

Punkt 9 . Karen og Anne-Sofie hjælper med tilridning

- Karen og Anne-Sofie hjælper med tilridning sammen med Julie

 

Punkt 10 . Vinter-kontigent?

- Ja – Merle har styr på det (der er 4 voksne)

 

Punkt 11 . Sommer-lejr

- Venter

 

Punkt 12 . Opstalder

- Venter (Merle har lavet et udkast)

 

Punkt 13 . Evt.:

- (vorbasse marked) - Fiskeriforeningen mangler evt  hjælp

- Købe nye baljer

- Dækner skal ligges rigtig på

- Vagter skal udfyldes

 

Bestyrelsesmøde VRIK - Torsdag 15.09.2022

Deltagere: Formand: Stephanie Stougaard,
Næstformand: Sten Højrup, Kasser: Merle Marie Bremer, Sekretær: Susanne Köhn Thomsen, Menig medlem: Maria Kramer Andreassen, Anniqa Korntved

Bestyrelsesmøde VRIK
Punkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra GF. (Godkendt)

Punkt 2
Nyt medlem i bestyrelsen

a. Velkommen til Merle (ny kassere)

Punkt 3
Opstaldning/selvpas

a. Winnie og Billy
b. Billy syg
c. Lotte og to små ponyer
d. Anette og hendes pony
e. Lone og hendes heste
f. Selvpas: Kr. 1.200,- + 300,- Facilitetskort (selv betale hø og halm og
foder og wrap)
g. HUSK AT SLUKKE LYSET OG RADIOEN

Punkt 4.
Nye heste:

a. Vi mangler en hest på størrelse med Magnum og op efter
eller en Mandy hest 145.
b. Maria & Stephanie søger med lys og lygter

Punkt 5
Årshjul:

a. 29/10-22 kl. 10.00 Halloween Hygge (stævne) – PRIS kr. 75,- (mobilpay)
b. Arbejdsdag: 8/10-22 kl. 9.00
1. Staklade
2. Spindelvæv
3. Vaske vinduer i ridehallen
4. Vaske barrier
5. Algerens på banen udenfor
c. Julestævne den 11/12-22 Kl. 10.00
d. Den 2/2-23 Generalforsamling kl. 19.00
e. Fastelavnsstævne den 26/2-23
f. Arbejdsdag 22/4-23
g. Sommerferie + Vorbasse Marked

Punkt 6
Arbejdsdag:

a. Dage lagt ind i årshjul

Punkt 7
Hø og Karsten Knudsen /
Wittrup Maskinstation

a. Vindue istykker
b. Hydralikslange

Punkt 8
Evt.

a. Falckkasse opsiges (Steen og Merle fylder den gamle op)
b. Ny liste med parter
c. Julefrokost for alle i klubben
d. Halvparter fjerne klatter og urin
e. Man må ikke tage en anden hest (hvis ens er syg) uden at spørger Stephanie
eller Maria.
f. Morgenvagter – weekender – morgen+aften
g. Høkar – Maria og Stephanie finder ud af det
h. Møde med halvparter omkring regler / ridetid

 

Bestyrelsesmøde VRIK - Torsdag 18.08.2022

Deltagere: Formand: Stephanie,Næstformand: Susanne, Kasser: Pia, Sekretær: Ann-Sofie, Menig medlem: Maria, Sten, Anniqa    

Dato: 18/8/2022         

Skrevet af: 
Bestyrelsesmøde VRIK  


Punkt 1
     Godkendelse og underskrift af seneste referat
Punkt 2 
Husleje og Strøm    ⦁    Hvem betaler hvad – Hans Jørgen eller VRIK

Punkt 3
Nyt i bestyrelsen:
     ⦁    Pia stopper i bestyrelsen pr. 1/9-22
⦁    Formand: Stephanie, Næstformand: Sten, Kassere: Merle, Sekretær: Susanne, Menig: Anniqa og Maria, Suppleant: Anette
⦁    Kritisk revision: Belinda og Bente

Punkt 4.
Daglig opsyn, Ferieplan, pasning vinter:

     ⦁    Daglig opsyn:
     1) Hestene går ude i lang tid
     2) Opstaldermøde
         3) Selvpas er selvpas
        4) Klatter skal fjernes
⦁    Smed? Stephanie kontakter ham! Gram Beslagsmed
⦁    Halm & Hø
⦁    Hans Jørgen stakker mødding op hver mandag
⦁    Hans Jørgen sørger for at få mødding fjernet (efterår)
⦁    Ferieplan/vinterpasning – møde med opstalder etc.
⦁    Underviser snakker sammen omkring hold

Punkt 5
Opstalder og heste (Stephanie & Maria):
    ⦁    Opstaldermøde og afhalvpartmøde (hvor ofte)
⦁    Maria & Stephanie er administrator

Punkt 6
Kontrakter halvparter status (Stephanie):

    ⦁    Listen sendes til Stephanie

Punkt 7
Ny underviser:
    ⦁    Julie mandag og torsdag

Punkt 8
Referater jf. henvendelse fra medlem:
    ⦁    Maria og Anniqa har svaret
⦁    Referater bliver lagt op på hjemmesiden

Punkt 9
Godkendelse saldobalance 
pr. 1/1 – 18/8-22
    ⦁    Godkendt

Punkt 10
Øvrigt:

    ⦁    Stævner 
⦁    Ridelejr – uge 27 
⦁    Årshjul?
⦁    Ponygame – Maria (søge tilskud til genstande) Hygge
⦁    Susanne finder de gamle referater og får dem lagt ud
⦁    Arbejdsdag
⦁    Flytte køleskab

 

Bestyrelsesmøde 09.06.2022

Deltagere: Anniqa, Sten, Maria, Stephanie, Pia

Fraværende: Ann-Sofie, Susanne

1)  Daglig opsyn, Ferieplan, pasning vinter: Dette punkt blev ikke drøftet da vi ikke var fuldtallig. Det føres videre til næste møde.

2) Aftale med Winnie Andersen, herunder eget hø og halm. 

3) Opstalder samt marker/ukrudt. Der blev spurgt om man kan opsige med kort varsel, hvis heste bliver solgt. Der skal adviseres som kontrakten siger en måned til d. 1. eller d. 15, men vi er villige til at give dispensation, da det kun er en sommerfoldkontrakt.

Sten og Susanne har fået til opgave at kigge på marker og sprøjte vs. brakpudsning. De vender tilbage med priser.

 

Bestyrelsesmøde 27.04.2022

Deltagere: Pia, Maria, Susanne, Anniqa, Sten, Stephanie, Ann-Sofie Skrevet af: Ann-Sofie

 

Punkt 1 –  Arrangementer

Datoer til arrangementer:

1. Elevstævne inden sommerferien. 

2. Eventuel ridelejr (uge28?, Merle)

3. Arbejdsdag inddækning af Møddingshus

4. Arbejdsdag flytning af huse samt reparation af samme

1. vi når ikke et elevstævne inden sommerferien

2. uge 27 

3. 28. maj kl 9.00 møddingshus Pia bestiller plader til læ-husene. 

4. Bliver delt på Facebook 

 

Punkt 2 –  

Sommerfold

- Vi ser på det efter at Susanne har snakket med Anne.

 

Punkt 3 –

Status på parter

Der skal rykkes for en betaling fra Emmeli der mangler for april og hun opsiger vidst sin part.

 

Mathilde: Stephanie og Maria snakker med hende om hendes fuldpart og kan tilbyde en halvpart på magnum eller emmy. Fra 1.6. 

Så der ikke er forskel på nogle og alle har en halvpart.

Sigge har agnes til han rejser og ida marie hver tirsdag

Karen prøver Tarzan mandag for at se hvad han kan 

Emmy har stadig ingen part indtil merle kommer tilbage 

Mandy og Billy har hver især 2 parter. 

 

Punkt 4.

Opstalder møde fremadrettet

En halv time før hvert bestyrelsesmøde, dog ikke hvis opstalderne ikke har noget på dagsorden.

 

Punkt 5 

Sprøjtning på Annes fold 

Vi skal undersøge hvad det er der er blevet sprøjtet med. Susanne taler med hende.

 

Punkt 6

Salg af stald   

Uenighed i bestyrelsen. Flertal har sagt nej til salg af stald.

 

Punkt 7

Vorbasse marked Vi har fået tilbudt parkering torsdag, fredag, lørdag. 

Winnie har taget 3 vagter hvis det bliver nødvendigt  

Vi har også fået andre muligheder på selve markedet stephanie og co har allerede sat sig på nogle vagter.

Vi er blevet tilbudt: 

Ølvogne ved streetfood 

Blå bar i ølteltet  

 

Punkt 8

Evt.

CHR register

Registrering af hestehold centrale husdyrsholdregister

Pia har meldt sig til kontakt.

 

Punkt 9

Annette Hun ønsker at lave et hold med ekstern underviser. 

Dem der skal deltage i undervisning skal købe et endagsmedlemskab (af 60 min, som kun må benyttes på udendørsbanen) på shoppen. 

 

Punkt 10

Næste møde: Torsdag den 9. juni kl.18.30

 

 

Bestyrelsesmøde VRIK - Onsdag d. 02.03.2022 

Deltagere: Formand: Stephanie,
Næstformand: Susanne, Kasser:
Pia, Sekretær: Ann-Sofie, Menig
medlem: Maria, Sten, Anniqa

Dato: 2/3/2022 Skrevet af: Ann-Sofie

Bestyrelsesmøde VRIK
Punkt 1 – Godkendelse og underskrift af referat fra GF.

Punkt 2 –
Årsregnskab

Da der er blevet udtrykt usikkerhed/tvivl omkring
godkendelsen og underskrift af årsregnskabet der
blev fremlagt ved generalforsamlingen, vil en kopi af
det underskrevne dokument blive sendt i en mail til
alle medlemmer.

Punkt 3 –
Revisoradgang

Der er givet revisoradgang til formand, næstformand og sekretær.
Vi aftaler at vi tre hver især logger ind før hvert bestyrelsesmøde og gennemgår
regnskabet.
Formand og sekretær har fået SoMe adgang.

Punkt 4.

Hans Jørgen sørger for at ordne bane fremover.
Vi skal have planlagt arbejdsdage for at fixe staklade og foldhuse.

Punkt 5 – Vorbasse marked Vi vil gerne deltage – før vi melder os til opgaver – skal vi have samlet en

gruppe af mennesker, så vi ved hvor mange vi kan stille med.
Pia undersøger om vi evt. kan arbejde med parkering.
Vi har ingen interesse i øltelt. Men er åben for arbejde i fx ølbod ved
streetfood.

Punkt 6 Privat undervisning Mandag, onsdag og torsdag er det underviseren (Pia eller Merle) der råder

over hestene. Hvis parter ønsker at ride undervisning hos anden
underviser, må det ske på en af partens andre ridedage

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Vorbasse Rideklub – Torsdag d. 17/6 kl. 19.00-21.00

Deltagere: Erik Andersen, Per Lybæk, Victoria Vissing, Maria K. Andreassen, Belinda Andersen, Pia Schmidt (Eventuel udeblivelse meddeles dagen før)

Dagsorden til d. 17 juni 2021 jvf opslag på FB 8/6

 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 3/6 godkendes. (Er vedhæftet)
  1. Godkendt 
 2. Ferieafholdelse på VRIK. Camilla og Lonnie er væk uge 31. Henning holder tre uger i juli
  1. uge 31 starter undervisning op igen, i August. Umiddelbart dækker bestyrelsen for de timer som mangler.
  2. Henning og Belinda holder begge ferie i uge 28, 29, 30. 
  3. ekstra møde med Henning, omkring de to uger, hvor hestene går ude, men han arbejder. Mødet skal have fokus på den ekstra arbejdskraft han evt. kan bidrage med. Belinda tager kontakt til Henning, og sætter dato. 
 3. Arbejdsweekend i juli? Bemanding til weekenden 7-8 august samt 21-22 august
  1. dato, 1. August 2021. Weekenden før Miniature event.  
  2. arbejdsweekend vil indeholde:
   1. Rengøring (hovedsagelig toilet og rytterstue), græsslåning, ridebaner fixet, evt. maling. 
 1. bemanding til stævne, finde stævne dommer, banebyggere, bane personale osv. 
 2. til stævne skal der udskrives både e og d klasser. 
 3. Victoria laver opslag til facebook vedr. arbejdsdag og stævne hjælpere. 
 1. Ridelejr, status
  1. eftersom pigerne skal have mødt sammen og snakket, er der ikke meget info på det endnu. Men, de vil snart møde og planlægge. 
  2. lave 2 ridelejre, med en overnatning til begge. 
  3. pigerne ligger to datoer, i juli måned. 
 2. priser på undervisning, -> to undervisningstimer om ugen..
  1. eftersom det koster 475 kr i måneden for dem som rider to gang om ugen, hvilket reserverer pladser fra nye medlemmer. 
  2. en ny regel, alle skal betale fuld pris for begge ride timer. 
  3. priser på undervisning stiger, for 30 min voksen til 250 kr. 30 min børn stiger til 200 kr. 1 time stiger til 350 kr. 
   1. alt stiger i kraft d. 1/8/21
 3. Status vandingsanlæg af bane ude og inde
  1. der bliver sat vandingsanlæg op på udendørs banen. vandingsanlæg, bliver sat i jorden, sådan at det ikke bliver irriteret af støv fra banen, samt at den udendørs kan vande, til trods for vind og vejr. 
  2. vi mangler en minigraver til at grave rør ned, udendørs. 
  3. Belinda tager kontakt til nogen som kan hjælpe med en lift. 
 4. Arbejdsområder Henning og Belinda, efter d. 1/8 (halm i bokse). Møde med Henning om arbejdsopgaver, kunne være en mulighed.
  1. Er blevet snakket om ved punkt 2, evt. spørge Henning om hjælp til vandingsanlæggene. 
 5. Status på udstyr til forbedring/vedligehold af udenomsarealer/marker. Kan vi bruge Hans Jørgen til mere?
  1. Erik slår græs. Hans Jørgen har ikke meget udstyr selv. Vi kigger efter en brakpudser og plov til vores egne maskiner, sådan at flere kan hjælpe. 
  2. det ville være ideelt at lægge nogle af markerne om igen. 
  3. vi for lavet opslag inde på “vi fra vorbasse” (facebook), hvor at vi for spurgt om hjælp til maskineri. 
 6. Sommersjov 
  1. Rideklubben skal ikke inkluderes i det, eftersom at der er undervisning på dagene og klubbens heste er booket. 
 7. Evt. + forslag til næste møde Næste møde dato fastsættes
  1. Næste mødedato: 
  2. forslag til næste  møde:
   1. gratis prøvetime - afskaffes? 
   2.  


 

Referat bestyrelsesmøde i Vorbasse Rideklub torsdag d. 3/6 2021.

Deltagere: Erik, Per, Maria, Belinda, Pia Rettidig afbud: Victoria

 1. 1)  Referat af bestyrelsesmøde d. 20/. maj 2021, er godkendt.

 2. 2)  Vi vil takke ja til henvendelsen fra Danmarks Miniatureheste Forening, om at stille vores fine

  faciliteter til rådighed for dem d.7-8 august 2021. Vi sender dem oplæg på vores service og vores

  priser på mail.

 3. 3)  I forbindelse med sygemelding fra ansatte vedrørende staldarbejde, så vil formand Erik som

  udgangspunkt afløse for Hennings morgenvagt og Maria afløse for Belindas eftermiddagsvagt. For at alle bestyrelsesmedlemmer på sigt kan afløse ved morgenvagt, så aftales det at vi mødes lørdag d. 12/6 kl. 7.30 på klubben og hjælpes med morgenrutine. På denne dag aftales ligeledes at vi hjælper hinanden med at fjerne brandbæger ca. kl. 8.30. Belinda laver opslag i klubbens grupper i håb om at opstaldere og medlemmer vil give en hånd med. Herefter laver Pia opslag på FB-siden.

 4. 4)  Der er sket små ændringer på undervisning. Lonnie startede d.d. trækkerhold samt alm. hold op torsdag.

 5. 5)  Ansvarsområder er blevet opdateret på hjemmesiden. Interesseområder er så vidt mulig blevet tilgodeset, men vi hjælper som altid hinanden.

 6. 6)  Lige nu har vi de hold vi skal have i forhold til vores ambitioner og hestemateriale.

 7. 7)  Foder er stadig Nordic Horse og vi starter med halmbund til august. Eventuel rest af træpiller

  sættes til salg.

 8. 8)  Vi har fremskaftet kraftigere pumpe så vi kan få bedre vanding af hal og bane.

 9. 9)  Vi har fået ca. 9500,- fra Coronarelateret fond og Erik kigger rundt på andre muligheder.

 10. 10)  Erik undersøger regler omkring mødding, mht. kommunes henvendelse om overdækning da vores kanter ikke går til loftet. Der undersøges ligeledes omkring El-afgift, om der er penge at spare.

 11. 11)  Evt. : Af hensyn til afløser skrives der fremadrettet om boksen er ”selvpas” dvs. at morgenvagten ikke strøer halm i boksen. FB, Vi gør for en sikkerheds skyld vores medlemmer opmærksom på, at der ikke må tabes klatter på cykelstien. Det anbefales at ride i rabatten, og hvis uheldet er ude fjerens klatten af rytteren.

  Næste møde er aftalt til torsdag d. 17/6 kl. 19.00

 

Bestyrelsesmøde i Vorbasse Rideklub – Torsdag d. 20/5 kl. 17-cirka 19. Herefter pølser med brød…

Deltagere: Erik Andersen, Per Lybæk, Victoria Vissing, Maria K. Andreassen, Belinda Andersen, Pia Schmidt

(Eventuel udeblivelse meddeles dagen før)

Dagsorden 20. maj 2021

 

 1. Referat af ekstraordinær GF d. 6/5 til hjemmeside. Godkendelse.
  1. Referat er hverken på hjemmeside, eller gamle bestyrelses filer. 

 

 1. Ændring af billeder og information på hjemmeside. Der mangler billeder af Erik, Per og Maria samt fordeling af opgaver, hvis dette ønskes.
  1. Vi mangler en til at stå for hjemmeside, og have overdraget det fra Lonnie eller Grith. 
   1. Victoria tager ansvar for hjemmesiden. 
  2. Info der mangler, er tlf nr. ansvarsområder, mail, 
  3. Evt. ændring af noget layout, for at promovere undervisning. 


 

 1. Skal der danne grupper af de oprakte hænder på mødet i april? Erik, Anne, Winnie, Helene, Hans, Johan, Cecillie, Mathilde, Brian, Malene, Tanja... og hvilke grupper? (Hestepasning, stævner, anlæg og maskiner, marker, cafeteria, forældreaktivitet) Stævneudvalg skal på plads!
  1. Anlægs udvalg(Anlæg og maskiner); Erik Østergaard; Brian (Magnums part), Per
  2. Stævne udvalg; Tanja?, Grith?, Mette Knudsen?, Erik Andersen
  3. Indvendigt vedligehold (rengøring af toilet og rytterstue); Maria 
  4. Hestepasning: Maria, Winnie, ligge den ud på FB, uden aldersbegrænsning, sådan at vi kan få hjælp fra så mange vinkler, som muligt
  5. Cafeteria udvalg (til stævner og ridelejr)

 

 1. Evt. lave en opslag på FB, for at bemande forskellige poster 

 

 1. Hurtige penge: Vi kan hurtigt få gang i nyt undervisningshold om torsdagen fra kl. 16.30. Lonnie vil gerne. Lonnie kan give sine ventelister besked allerede på fredag så vi er klar med hold 1/6.

Skal vi gentænke ferielukket i juli måned? Elevhestene har godt af at blive brugt.  Vi kan lave flere ”endagsridelejr”, hvis de ikke må sove sammen på grund af corona? ( prisen på leje af hest til 100,-)

 1. Fjerning af gratis prøve time, 
 1. Ryttermærke kursus, 1,2,3 
 2. Reklame ved camping-pladsen 
 3. Opstart af torsdags hold, Lonnie er ansvarlig 
 4. Arbejde i mod at have ridelejr og kursur
  1. Evt. fjerne rengøring
 5. Juli aktiviteter 
  1. Endags ekvipage træning, med pasning hele dagen

 

 1. Opstart på undervisning med spring? Via klubben  


 

 1. Elevheste:  Tarzan sælges eller trænes? Lave plan over hans træning.   Halvparter: Caroline Korntveds mor Anniqa har fået besked på at hun har fået Billy. Karen har fået besked på at hun stadig er for ung.  Maria og Pia ser Sofie og Camilla ride tirsdag i denne uge. Vi skal tage en beslutning torsdag om de, eller Maria, skal have halvpart på Emmy. Kender vi nogen der har en hest vi kan låne vil det være muligt at lave flere hold for voksne.


 

 1. Evt. 
  1.  

 

Grith kommer kl. 18.30. Kort intro af Bentes fejring 

Forslag til næste bestyrelsesmøde:

Langsigtede økonomiske planer og drømme. Skal vi inddrage HJ store mark?

Kraftigere pumpe så vi kan vande udendørsbanen, overdækning ved regn

Nye rideformer og kurser (Trec, islænder, ponytrav)

Folde, hvordan med de elever ponyer som ikke må spise græs

Snak om staldweekender, og om at være tryg ? 

 


 

 

 


 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 24. april 2021

 

 1. Næstformand Heidi Jespersen fra distrikt 9 blev valgt som dirigent/ordstyrer.
 2. Stemmetællere blev Heidi Jespersen og Bente Lilholm Christensen
 3. Budgettet fra GF har været grundigt gennemgået og er blevet rettet til;- Vorbasse marked er ikke medregnet, grundet Covid-19. Det bliver lagt på hjemmesiden, så alle kan se det tilrettede budget. Budgettet ser ok ud, med kun ca. kr. 11.000 i minus, men med nogle gode arrangementer i klubben vil det underskud sagtens kunne vendes til et plus. Det er blevet rettet til af Pia Schmidt, Charlotte Vognstrup, Bente Christensen og Grith Hjelmager. Du kan finde budgettet her: https://drive.google.com/file/d/1TUvvIcdG9KmqYjdLrmTtL789AIdLZ1N1/view?usp=sharing
 4. Susanne Kristensen vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem

Victoria Vissing vil også gerne stille op igen, hvis ikke møderne trækker ud til sent om aftenen.

Belinda Andersen bliver i bestyrelsen

Pia Schmidt vil gerne være kasserer udenfor bestyrelsen

 1. Der blev snakket om nye muligheder for at opgaverne i klubben ikke hænger på bestyrelsen

Der var stor opbakning fra de fremmødte til at lave frivillige opgaver - gerne mens deres børn red deres heste, var til undervisning osv.

Mange havde et ønske om, at der bliver lavet et skema med de opgaver, der skal laves i klubben, så det kan krydses af, når en opgave er udført.

 

Da der desværre ikke kunne stiftes en fuld bestyrelse ved denne ekstraordinære generalforsamling, indkalder vi derfor til ENDNU en ekstraordinær generalforsamling, som bliver afholdt torsdag d. 6. maj 2021 kl 18.30. Dermed har alle en chance for at se, om de kan finde nogle, som vil i bestyrelsen. Ellers er den afgående bestyrelse nødsaget til at igangsætte en opløsning af Vorbasse Rideklub.